STK Kunratice

Seznam potřebných dokumentů:

-Pravidelná TP

technický průkaz- originál, osvědčení registrace vozidla, emisní protokol (ME lze zajistit v místě)

-Evidenční TP:

technický průkaz- originál, osvědčení registrace vozidla

-Na žádost zákazníka:

technický průkaz

-Přestavba:

rozhodnutí dopravního úřadu, vyjádření výrobce vozidla, technický průkaz

-Dovozová TP:

technický průkaz nebo osvědčení registrace ze země původu, COC list (pokud byl vystaven), emisní protokol (ME lze zajistit v místě)

-Opakovaná:

technický průkaz, protokol TP z naší stanice, osvědčení registrace vozidla, protokol o měření emisí

-Prodej ekoplakety

originál technického průkazu, popř. oboustranná kopie technického průkazu + originál osvědčení registrace vozidla (malý technický průkaz)


© DEKRA CZ a.s.

Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.