O nás

Vážení motoristé,

vítáme Vás na domovské stránce společnosti Autotest-Tour ,s.r.o., která provozuje STK BŘEZOLUPY 37.03 a zabývá se výkonem části státního odborného dozoru - provádění technických prohlídek vozidel.

Naše společnost má nejdelší tradici ve zlínském kraji. Zákazníkům se snažíme poskytovat kvalitní a spolehlivé služby již více než 20 let. Cílem všech zaměstnanců je profesionální, kvalifikovaná a rychlá služba. Získali jsme také certifikát systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2001.

V areálu firmy můžete využít možnosti měření emisí benzinových i naftových motorů a také motorů poháněných LPG/CNG.Od 1.6.2009 oprávněná zkušebna k provádění emisních testů. Doufáme, že tímto ušetříte čas pro jiné využití.

Věřím, že budete s námi poskytovanými službami spokojeni. Těšíme se na Vaši návštěvu.

STK i emise bez objednání a bez dlouhého čekání.

 

Služby

Jsme držiteli oprávnění k provádění technických prohlídek pro kategorie vozidel:

M1 - osobní automobily -max. 9 míst k sezení ,včetně řidiče
N1 - nákladní automobily o celkové hmotnosti do 3,5t
L - motocykly
O1 - přívěs o celkové hmotnosti do 750 kg
O2 - přívěs o celkové hmotnosti od 750 kg do 3,5t

T - traktory
OT1-OT4 - přípojná vozidla za traktory

Prováděné prohlídky:

V areálu firmy se nachází Stanice měření emisí, která Vám zajistí změření emisí Vašeho vozidla potřebné k pravidelné technické prohlídce vozidla.

podrobnější popis pro žadatele:

• Pravidelná technická prohlídka - podle zákona č. 56/2001 Sb.o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích je každý provozovatel vozidla povinen provést pravidelnou technickou prohlídku vozidla, ve lhůtách stanovených zákonem. STK provede tuto prohlídku, vypracuje protokol ,vyznačí datum platnosti technické způsobilosti do technického průkazu vozidla a vylepí kontrolní nálepku na registrační značku (dříve SPZ) vozidla. Provádí se v plném rozsahu a součástí pravidelné technické prohlídky je proto i evidenční kontrola vozidla.

Termíny pravidelných prohlídek jednotlivých silničních vozidel naleznete zde

Žadatel o pravidelnou technickou prohlídku předloží tyto doklady:

  • technický průkaz vozidla (originál)
  • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
  • protokol o měření emisí

• Evidenční kontrola - je kontrola všech identifikačních znaků vozidla zapsaných v technickém průkazu a porovnání se skutečným stavem na vozidle. Protokol o evidenční kontrole vystavený STK je nutný při registraci vozidla (při koupi ojetého vozu, nebo změně provozovatele vozidla) a při změně identifikačních znaků.

Žadatel o evidenční kontrolu předloží tyto doklady:

  • technický průkaz - originál a osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)

• Technická kontrola na žádost zákazníka - je technickou prohlídkou provedenou v plném, nebo částečném rozsahu podle požadavků zákazníka. Při této technické prohlídce se vozidlu nepřiděluje kontrolní nálepka a neprovádí se zápis o výsledku tecnické prohlídky do technického průkazu vozidla.
 

• Opakovaná technická prohlídka - provádí se pokud na vozidle při pravidelné technické prohlídce byla zjištěna vážná, nebo nebezpečná závada. Do 30 kalendářních dnů od pravidelné technické prohlídky se provede v rozsahu částečném, omezeném na kontrolu ústrojí, na kterém se závada vyskytla. Po uplynutí více jak 30 dnů se provádí v plném rozsahu.

• Technická prohlídka před registrací - týká se dovezených vozidel ze zahraničí, která nebyla dosud registrovaná v ČR. STK provede celkovou technickou kontrolu a kontrolu všech dokladů a vypracuje protokol o technické prohlídce před schválením technické způsobilosti vozidla potřebný pro registraci dovezeného vozidla na příslušném úřadě s rozšířenou působností.

doklady nutné pro provedení kontroly:

  • doklad o technické způsobilosti vozidla vydaný jiným státem nebo jeho ověřenou kopii tj. nejčastěji technický průkaz ze země původu vozidla
  • doklad o vyřazení vozidla z registru jiného státu
  • doklad o celním odbavení vozidla (platí pro vozidla ze zemí mimo EU)
 


Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.

Výtisk stránky
Powered by Dekra webengine
(c) 2011 DEKRA CZ, a.s.